Aidhmeanna KIO

 

Is iad aidhmeanna Keep Ireland Open:

 

  • Ceart dlithiúil soiléir rochtana freagraí ar oidhreacht fhisiciúil an náisiúin a bhunú – sléibhte, tuath, locha, aibhneacha agus cladaí. Cuimsíonn sé seo saoirse fanaíochta i limistéir iargúlta agus ardtalúin.
  • Tá feachtas ar bun againn freisin chun fál sreinge deilgní a laghdú i limistéir shléibhe, mar go bhfuil sé míthaitneamhach le breathnú air agus go gcuireann sé dian-bhac ar shiúlóirí.

 

 

 

 

Má theastaíonn uait muid a chur ar an eolas maidir le fadhb ar bith i do cheantar cuir ríomhphost chugainn le do thoil ag info@keepirelandopen.org

Cé Muidne | Ábhair Aighnis | Aidhmenna_kio | Conas Clárú mar Bhall | Nuachtlitir | Sean-Nuachtlitreacha | Litreacha | Roinnt Fadhbanna | Naisc | Fóto-Ghailearaí | Déan Teagmháil Linn